AngularJS – Spinner

Sometimes a back-end service is slow……………….or slower… You want to notify your user that the page isn’t finished yet. With small changes you can create this functionality into your angularjs application. Below you can read an example how you can do it.

Create a new Service-javascript file “loadingservice.js” 

Continue reading AngularJS – Spinner

AngularJs with REST service

The following example descibes an full demo implementation of a REST Service combined with an AngularJs Webapplication example. The REST Service runs on a Raspberry Pi Model B and the AngularJs Webapplication runs on a Synology (Apache-server).

Setup the RESTService

First I setup a RESTService using a Raspberry Pi with Node.js (v0.10.2) and Express.js. (NPM v1.2.15). With the following code changes. AngularJs version 1.2.12 Continue reading AngularJs with REST service

Home automation schema – Raspberry Pi – MQtt – X10 – Synology

I created a concept schema for  home automation. To registrate the visits, lights, temperature, motions, camera’s …etc. The purpose is controls the house and take action if needs. For example: your are at the office and you forgot to turn off your light switch or heating. Or the system can anticipate if light-switches can be used….   Continue reading Home automation schema – Raspberry Pi – MQtt – X10 – Synology

Raspberry Pi – x10 with CM15Pro controller

With a CM15Pro – LK15 – LM15ES – raspberry and software mochad for communication (X10 – protocol). This is a cool home automation demo setup. mochad is a Linux TCP gateway daemon for the X10 CM15Pro RF (radio frequency) and PL (power line) controller. Continue reading Raspberry Pi – x10 with CM15Pro controller

Config Raspberry Pi with static ip WIFI

After several times searching the internet and finding several blog about static wifi ip-configuration for the rasp. I thought “Maybe it’s time to write a new instruction” ;). This instruction is usefull if you place you raspberry pi on place where you only have WiFi available. Continue reading Config Raspberry Pi with static ip WIFI

Mosquitto MQTT broker basics

Mosquitto is een open source message broker, dat gebruikt maakt van MQTT (Message Query Telemetry Transport) protocol versie 3.1. Het protocol is gemaakt voor communiceren  tussen 2 of meerdere machines (M2M) en is gebaseerd op een lichtgewicht publish/subscribe berichten verkeer. Dit protocol wordt veelal gebruikt in scenario’s waarin sensoren of schakelaars gebruikt worden. Chatting about a topic 😉

In 4 stappen staat hieronder uitgelegd hoe het principe werkt.

Continue reading Mosquitto MQTT broker basics

Raspberry Pi – Project overview

Op mijn werk bij Achmea werd vorig jaar Maart een Technight georganiseerd.  Hierin worden de nieuwste technieken op het gebied van Microsoft gepresenteerd. Door mensen van Microsoft, maar ook door collega’s. Elke technight wordt er een onderwerp behandeld. Deze keer hadden de organisatoren gekozen voor het onder “Wat zijn jouw hobby’s”. Een van de collega’s “Max Laoh” had een presentatie gegeven over “Raspberry PI”. Op dat moment werd ik geïnteresseerd, maar ben niet meteen mezelf gaan verdiepen.

Continue reading Raspberry Pi – Project overview

Welkom op mijn Blog

Welkom op mijn vernieuwde blog.

Ongeveer 10 jaar geleden ben ik gestart met deze site…. Ik heb alleen nooit echt een reden gehad om mijn notitie en uitwerking te delen. Nu heb ik een nieuwe hobby gevonden: Raspberry Pi.  en wordt het toch eens tijd voor delen.. en inspireren van anderen 😉

Ik hoop dat jullie net zo enthousiast worden ! 🙂