Mosquitto MQTT broker basics

Mosquitto is een open source message broker, dat gebruikt maakt van MQTT (Message Query Telemetry Transport) protocol versie 3.1. Het protocol is gemaakt voor communiceren  tussen 2 of meerdere machines (M2M) en is gebaseerd op een lichtgewicht publish/subscribe berichten verkeer. Dit protocol wordt veelal gebruikt in scenario’s waarin sensoren of schakelaars gebruikt worden. Chatting about a topic 😉

In 4 stappen staat hieronder uitgelegd hoe het principe werkt.

1. MQTT Subscribe

De apparaten in het netwerk kunnen zich aanmelden voor een “Topic” (Onderwerp). Bijvoorbeeld “/sensors/temperatuur1” of “/sensors/schakelaar1”. Er zijn verschillende libraries beschikbaar om dit mogelijk te maken.  Link: http://mqtt.org/wiki/doku.php/libraries

MQtt Subscribe clients
MQtt Subscribe clients

2. MQTT
De MQTT server weet nu welke apparaten er berichten willen ontvangen over welk topic.

3. MQTT Publish
In deze stap gaan de clients (apparaten) een bericht versturen over een bepaald Topic (onderwerp).

MQtt Client Publish
MQtt Client Publish

4. MQTT Server verstuurd bericht naar subscribers

MQtt Verstuur
MQtt Verstuur

 

Refs: